Wednesday, March 02, 2011

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KKM UNTUK PESAKIT HIV


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN KKM

Ujian-ujian makmal

1. Ujian CD4
2. Ujian “Viral Load”

Perkhidmatan kaunseling

Perkhidmatan kaunseling-pra ujian, selepas ujian serta sokongan- boleh didapati di kemudahan-kemudahan kesihatan. Kaunseling boleh dijalankan dalam bentuk kaunseling secara bersemuka atau kaunseling secara berkumpulan (support group). Anda juga boleh mendapatkan maklumat atau khidmat kaunseling melalui talian khidmat bantuan.


Sumber: KKM