Monday, February 21, 2011

MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA

Aku rasa ramai yang tidak tahu atau kurang jelas tentang peranan Majlis Perubatan Malaysian. 
Majlis Perubatan Malaysia (bahasa Inggeris: Malaysian Medical Council, MMC) ialah badan korporat Malaysia yang ditubuhkan di bawah peruntukan seksyen 3(1) Akta Perubatan 1971 sementara kuasa undang-undang diambil daripada seksyen 4 Akta.
Majlis ini ialah badan perubatan yang tertinggi dan membuat semua keputusan polisi. Semua doktor di Malaysia wajib berdaftar dengan majlis ini. Majlis akan bertindak megikut pelbagai jawatankuasa dan sekretariat.
Banyak perkara yang kita perlu tahu tentang majlis ini. Sila klik sini untuk maklumat lanjut.

AHP: Adakah anda jelas tentang hak-hak anda sebagai pesakit?