Saturday, July 30, 2011

PANDANGAN BEBERAPA AGAMA TENTANG ZINA


Apa kata agama tentang zina?
Dalam artikel kali ini, saya ingin ketengahkan hal-hal berkaitan zina dari perspektif yang sedikit ilmiah, yang mana saya cenderung untuk berkongsi pandangan beberapa agama mengenai zina. Terlebih dahulu, pohon maaf saya pinta andai perkongsian saya ini akan menimbulkan sedikit rasa sensitif bagi sesetengah pihak. Namun, saya harap kita dapat bersikap positif dalam hal ini. Dengan komitmen kita untuk memastikan gejala zina ini benar-benar dapat dibanteras seluruhnya, sedikit ilmu mengenainya elok juga menjadi bekalan kita.
Saya mulakan perbincangan ini dengan meninjau pandangan Islam tentang zina. Ulama-ulama silam pernah memberikan beberapa definisi mengenai zina. Antara yang telah saya temui ialah pandangan daripada al-Qarafi, al-Kasani dan al-Shirazi, melalui pembacaan saya dalam buku "Jinayah Dalam Islam - Satu Kajian Ilmiah Mengenai Hukum-hukum Hudud" hasil karya Dr Mahfodz Mohamad.
Bagi al-Qarafi dalam kitabnya "al-Dakhira", zina ialah pencabulan kemaluan perempuan yang diharamkan melalui wati (memasukkan hasyafah* dan menenggelamkannya ke dalam faraj) yang haram pada bukan milik dan bukan milik yang kesamaran. Kata al-Kasani dalam bukunya "Badai' al-Sanai'" pula, beliau mendefinisikan zina sebagai nama bagi wati yang diharamkan ke dalam kemaluan perempuan yang masih hidup, dengan kerelaannya, dilakukan dalam dar al-'adil yang iltizam dengan hukum-hukum Islam dan yang sunyi daripada milik dan milik yang samar-samar dan daripada hak milik serta daripada nikah yang sebenarnya dan nikah yang samar-samar.
(*Hasyafah - bahagian kepada zakar)
Al-Syirazi pula menukilkan dalam bukunya "al-Muhazhzhab", zina ialah seorang lelaki daripada penduduk negara Islam yang melakukan wati ke atas perempuan yang diharamkan ke atasnya dengan tidak melalui akad atau akad yang kesamaran dan tidak milik atau milik yang kesamaran dan lelaki itu berakal lagi baligh dan tidak dipaksa serta mengetahui hukum zina.
Daripada definisi-definisi tersebut, Dr Mahfodz Mohamad dalam buku beliau tersebut telah menyimpulkan bahawa bolehlah dikatakan, zina ialah:
1. Perbuatan wati yang diharamkan;
2. Dilakukan dengan sengaja; dan
3. Dilakukan oleh orang yang cukup syarat sebagai mukallaf.
Maka, ketiga-tiga perkara di atas ini telah dipersetujui oleh kebanyakan ulama sebagai rukun-rukun bagi kesalahan zina. Oh, zina pun ada rukun-rukunnya juga. Ini ilmu baru buat saya, dan mungkin juga anda. Selama ini pun yang kita tahu hanya rukun iman, rukun Islam, rukun solat, rukun puasa dan rukun haji sahaja.
Apa pula kata al-Quran tentang zina? Ada beberapa ayat Allah yang relevan dengan hal zina ini. Antaranya ialah firman Allah:
"Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji (fahisyah) dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).”
(Al-Israk: 32)
Di sini Allah menjelaskan tentang kejinya zina, yang mana perkataan “fahisyah” bermakna perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal, bahkan oleh sebahagian banyak binatang. Dalam hal ini, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menyebutkan, daripada Amru bin Maimun al-Audi, beliau berkata, “Aku pernah melihat – pada masa jahiliah – seekor kera jantan yang berzina dengan seekor kera betina, lalu datanglah kawanan kera mengerumuni mereka berdua dan melempari keduanya sampai mati.” Dalam ayat tersebut juga Allah mengisytiharkan bahawa zina adalah seburuk-buruk jalan, ia adalah jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia serta menempa seksaan dan azab di akhirat.
Zina adalah perbuatan terkutuk dan tergolong dalam dosa-dosa besar. Di samping itu, perbuatan zina ini boleh menyebabkan perbuatan dosa besar lain oleh si pelakunya, misalnya pembunuhan. Hal ini berlaku apabila wanita yang mengandungkan anak hasil perbuatan zina berusaha menggugurkan anak dalam kandungan. Jika gagal berbuat demikian, bayi yang dilahirkan akan dibuang di merata-rata tempat seperti tempat pembuangan sampah, dalam tandas awam, di tepi longkang dan ada kalanya ditinggalkan di kawasan masjid, yang mana tindakan sedemikian boleh menjadi penyebab kepada kematian bayi tersebut.
Mengenai hal ini, perhatikan firman Allah berikut yang merupakan ayat selepas ayat mengenai zina tadi:
"Dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan."
(Al-Israk: 33)
Daripada kedua-dua ayat yang berturutan ini, jelaslah akan kaitannya antara jenayah zina dan pembunuhan. Ia bagaikan isi dengan kuku.
Mari kita perhatikan pula firman Allah berikut:
"Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan (sebahagian) daripada pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."
(An-Nur: 30)
Ayat ini menegaskan bahawa orang-orang lelaki yang beriman wajib menahan pandangan mata mereka daripada memandang kepada wanita yang bukan mahram. Zina mata membawa kepada zina hati, yang mana membawa pula kepada zina anggota dan ini akan menyebabkan kemurkaan dan laknat Allah. Walau bagaimanapun, pandangan yang tidak disengajakan adalah dimaafkan tetapi tidak boleh diulangi. Manakala pandangan kerana suatu hajat atau darurat dari segi syariat adalah diharuskan, seperti untuk meminang atau mengubati.
Manakala bagi kaum wanita, renungilah firman Allah ini:
"Dan katakanlah (wahai Muhammad) kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan (sebahagian) daripada pandangan mereka (daripada memandang lelaki yang ajnabi) dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung (khumur) ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba abdi yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu mencapai falah, yakni mendapat keuntungan, kemenangan atau kebahgiaan yang hakiki."
(An-Nur: 31)
Sememangnya Islam amat menitikberatkan kesejahteraan hidup manusia dengan ikatan pernikahan yang sah. Perbuatan zina amat dilarang keras oleh Islam kerana perbuatan ini adalah jenayah yang banyak menimbulkan masalah kepada masyarakat dan negara. Berleluasanya zina akan menyebabkan masyarakatnya menjadi porak-peranda dan berpecah-belah, merosakkan keturunan, membawa bermacam-macam penyakit, merosakkan kesihatan rohani dan jasmani, menghilangkan ketenangan dan mencemarkan kesucian Islam, bahkan boleh menjadi penyebab kepada turunnya bala daripada Allah.
Kita tinjau pula secara ringkas apa kata agama lain tentang zina. Bagi agama Buddha, zina jelas menjadi suatu amalan yang dilarang untuk dilakukan oleh penganutnya. Hal ini terkandung dalam lima larangan dalam agama Buddha iaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri dan jangan meminum arak. Perkara-perkara ini ada disebut dalam Sutta Nipata 815, Dhammapada 309-10 dan Sutta Nipata 123.
Jika dilihat pula dalam adat tradisi masyarakat Cina zaman dahulu, hukuman ke atas mereka yang berzina ini amat berat. Penzina-penzina ini akan dimasukkan ke dalam bekas atau raga babi dan dicampakkan ke dalam sungai.
Begitu juga larangan dalam agama Kristian. Agama tersebut mengharamkan zina kepada penganutnya, sepertimana yang disebut dalam Bible, 1 Corinthians 6:18-20 dan 1 Corinthians 7:1-2.
Jika dibaca kitab Hindu, Bhagavad Gita1.40-42, zina juga diharamkan dalam agama Hindu. Perlakuan berzina dianggap sebagai penghinaan kepada undang-undang agama Hindu (Laws of Manu, 9.95, 101).
Dalam ajaran Sikh pula, salah satu daripada lima dosa besar adalah berzina.
Dalam beberapa ajaran lain seperti Konfucianisme, Taoisme, Jainisme, Zoroastrianisme, Shintoisme, Judaisme dan Bahai juga jelas terdapat larangan zina ini (rujuk artikel bertajuk 'A Comparison of Morality from the religions from Around the World', http://usminc.org/other.html).
Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa tidak ada satu pun agama atau ajaran di dunia yang menghalalkan perlakuan tidak bermoral seperti berzina atau hubungan seks luar perkahwinan ini. Sememangnya semua agama mahu memastikan penganutnya menjadi manusia yang mempunyai moral yang tinggi, bermaruah dan sebagainya.

AHP: Maksud hadis Rasulullah s.a.w:  “Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.”

(Riwayat Muslim)

ASAH MINDA- Jika kita buat pembahagian tanggungjawab terhadap golongan yang WAJIB mencegah berlakunya gejala zina berdasarkan maksud hadis di atas, siapakah golongan tersebut?

1.   Ubah dengan tangan.
Ubah dengan tangan (kuasa) adalah menjadi tanggungjawab pemerintah, pihak berkuasa dan berwajib. Bagaimana? Fikirkan sendiri.

2.   Ubah dengan lidah.
Ubah dengan lidah (nasihat/teguran) adalah menjadi tanggungjawab golongan ulama’, cendiakawan dan ilmuan dalam pelbagai bidang. Bagaimana? Fikirkan sendiri.

3.   Ubah dengan hati.
Ubah dengan hati bermaksud benci dan tidak redha dengan perbuatan tersebut.
Biasanya orang awam yang dungu macam aku ni lah. Bagaimana? Menjauhi perkara yang boleh menjerumuskan diri, meningkatkan keimanan, menjaga maruah diri dan nasab (keturunan), bertaubat kalau tersasar dan sebagainya.

SOALANNYA: Jika pemimpin gagal melaksanakan tanggungjawab, apakah langkah yang kita WAJIB ambil untuk memastikannya terlaksana? (setiap muslim wajib menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran)

6 comments:

 1. JAWAPANNYA - Cuba ubah kepimpinan sekarg ;)

  ReplyDelete
 2. Anonymous,
  hehehe... ada juga akhirnya yg berani dan terbuka hati nak jawab.
  tak taulah ntah betul ntah tidak.
  nampak mcm betul :)

  ReplyDelete
 3. SOALANNYA: Jika pemimpin gagal melaksanakan tanggungjawab, apakah langkah yang kita WAJIB ambil untuk memastikannya terlaksana? (setiap muslim wajib menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran)


  Saya masih ingat kata-kata kawan saya tengaklah islam di dalam dirimu nescaya tertegaklah islam di sekeliling mu, dalam hal ini sebagai ibu bapa contohnya menjadi teladan dan idol kepada anak-anak seharusnya menunjukkan contoh yang terbaik buat anak-anak

  Sebagai anggota masyrakat pula kita masih boleh menggunakan lidah atau pun cukuplah menunjukan contoh yang baik kepada jiran.

  Dakwah ni kadang-kadang bukan menggunakan lisan sebaliknya contoh yang baik lebih dekat dalam hati. Saya pun pak cik sepanjang study dulu berat juga dugaan tentang ini.. kawan-kawan saya merokok, pergi clubing, keluar malam saya jadi sedih sebab saya sayangkan mereka tapi saya tak boleh tegur mereka secara terus sebab nanti jauh hati pula... jadi doa saya yang jadi bekal pak cik ...


  saya masih ingat saat bergurau dengan rakan baik saya tentang perbuatannya.. saya menarik nafas ..gengam kuat2 tangan dan menasihatnya dalam nada yang paling melawak agar dia tidak terasa tapi mendapat kesan..

  masa tu saya cari kekuatan saya nak tegur dia.. namun saya masih ingat sahabat saya yang lain cakap saya ni pandai memberi nasihat dalam nada lawak.. biarpun saya melawak tapi kata-kata saya sering terkesan di dalam jiwanya.. jadi saya fikir itulah kekuatan saya..

  saya aplikasikan buat kawan saya yang sorang ni alhamdulilah selepas itu positif hasilnya. Sekarang dia kalau ada masalah sering mengadu kepada saya namun saya kuatkan hati (walaupun saya time tuh umpama gunung di atas bahu) untuk dia sebab tak mau dia lost macam dulu lagi.. biarlah dia bergantung dekat saya asal dia dalam kondisi yang baik.

  Ada dua sahabat yang sangat saya sayang Alhamdulilah sekarang dah berubah baik kedua-duanya. Sekarang mereka jauh tapi bila juumpa balik bertambah positif.. ya Allah terima kasih kerana menerima doa saya.

  Alhamdulilah kawan-kawan saya ni bukahlah sudah berz tapi masa tu bunga-bunga saya sudah nampak.. saya di landa keresahan dan doa saya di dengar Allah.

  tentang menukar pemimpin tu mungkin saya bersetuju tapi hal tersebut bukanlah penyeselesaian secara total.

  saya pun bukanlah baik sangat pak cik ..Alhamdulialh bersyukur selamat zaman belajar dulu bila saya fikir2 balik... saya dapat satu jawapan.. yang amat saya yakin.. iaitu saya terpelihara di sebabkan oleh doa ibu bapa.. terima kasih mak abah. Jadi pesan saya doa ..doa lah anak2 anda.. selalu dekat dengan jiwa mereka supaya tidak terpengaruh dengan rakan dan pesekitaran yang tidak baik. saya pernah xmau talifon abah saya sebab saya gagal satu sem.. saya jadi malu tapi abah xpernah malu dengan saya hehe... jadi saya tak lost lama lah .. :)

  AO.

  ReplyDelete
 4. AO,
  t kasih berkongsi pandangan.
  ya, saya setuju ianya bukan penyelesaian secara total.

  kita sebenarnya perlu menggerakkan semua tenaga ke arah mencapai dan mengamalkan nilai2 yg telah cukup sempurna sbg panduan kita mencapai kesejahteraan. mesti ada amal maarof dan nahi mungkar.

  walau bagaimanapun, umpama sebuah kapal, kapten yg kita lantik mestilah yg terbaik yg mampu kita pilih.
  seterusnya bkewajipan kepada semua anak kapal mematuhi kehendak kapten selagi ianya bertujuan kebaikan bersama.

  serangan dtg sama ada secara terang atau halus. mungkin dari lanun yg menggunakan kapal atau lumut2 dan karang2an yang bakal membocorkan kapal tanpa penyelenggaraan dan kerjasama semua.

  wah, berat lak topik kita kali ni.

  jom nyanyi:
  "aku menulis, bukan kerna nama...
  kerna sifat kasih pada sesama insan,
  dan menyatakan kasih sayangku...."

  hehehe...

  ReplyDelete
 5. hehe :)

  ya pak cik tanpa menafikan pemimpin yang menjadi tunggak utama dalam hal ini. harapan kita semua Malaysia kembali ke landasan yang mendukung agama kita suatu hari nanti. Insyallah.. Slow2 kita kayuh.. kalau penat tarik handbreak rehat pastu tekan balik minyak kembali :D.

  xpelah pak cik berat sikit mudahan dapat di hadam golongan muda sekarang.. saya dan pak cik dah senior harapan buat adik-adik pula.. saya yakin mereka boleh malah lebih hebat dari kita Insyallah!

  AO

  ReplyDelete
 6. yeahh! jom nyanyi... :)

  saya jadik back up singer je lah hik hik

  AO

  ReplyDelete

Sila berikan pandangan positif anda dan semoga segala perkongsian maklumat akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT.