Sunday, May 01, 2011

RUMAH PERLINDUNGAN & KUMPULAN SOKONGAN HIV/AIDS


Penulis tidak bertanggungjawab ke atas sebarang perubahan maklumat yang telah diambil daripada sumber asal.

RUMAH PERLINDUNGAN UNTUK PENGHIDAP HIV/AIDS

1.   Malaysian CARE (Rumas Petros) : (03) 7785 4541/2
      Pusat dan perkhidmatan kaunseling untuk penganut agama Kristian

2.   Faith Centre : (03) 6253 1684
      Pusat dan perkhidmatan kaunseling untuk penganut agama Kristian dan
      perkhidmatan pemulihan dadah

3.   Rumah Pengasih : (03) 6201 3179
      Rumah perlindungan untuk penginap HIV/AIDS dan penagih dadah yang  
      beragama Islam dan juga penganut agama lain.

4.   Projek Komuniti Pelangi : (03) 6187 8723
      Rumah perlindungan untuk pelbagai bangsa

5.   WAKE : (03) 2691 3691
      Rumah Perlindungan untuk wanita dan kanak-kanak
      Talian kaunseling : (03) 2141 6560

6.   Ikhlas : (03) 4041 4699/ 4043 4120
      Rumah perlindungan sementara, kemudahan untuk mandi, makanan    
      (RM1), rawatan perubatan asas, kaunseling dan rujukan.

7.   Bakti Kasih : (03) 4043 4120
      Rumah perlindungan sementara, kaunseling untuk pengidap HIV dan
      penagih dadah.

Penjagaan Di Rumah

Hospis Malaysia : (03) 9133 3936

1.      Perkhidmatan jagaan di rumah percuma oleh jururawat-jururawat berkelayakan
2.      Surat rujukan dan pengesahan daripada doktor adalah diperlukan.

Penderaan ‘subtance’

      1.   Rumah Pengasih : (03) 6201 3179
Program pemulihan dadah, kemudahan untuk penghidap HIV/AIDS
      2.   Pusat Pemulihan Dadah Lifezone ( untuk penganut agama Kristian ):
(03) 7956 1568 / (03) 7956 1086

Kesihatan Mental

Persatuan Kesihatan Mental Malaysia : (03) 7782 5499

Kecemasan

Persatuan Bulan Sabit Merah : (03) 4257 8122


Sumber:  sini