Friday, February 15, 2013

ANTARA PERKONGSIAN PANDANGAN DAN NASIHAT DR. ISKANDAR FIRZADA BIN OSMAN (PENASIHAT PPWM) SEMPENA AGM PPWMDr. Iskandar Firzada bin OsmanDr. Iskandar Firzada bin Osman merupakan Doktor Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Jaya Gading, Kuantan, Pahang, merangkap Tuan Penasihat Pertubuhan Positive Warriors Malaysia (PPWM).

Berikut adalah sebahagian daripada intipati petikan ucapan Tuan Penasihat PPWM yang sempat Ummie catat sempena perasmian Mesyuarat Agung PPWM di Dewan Hadhari, Pusat Islam, Kuala Lumpur pada 26 Januari 2013 (Sabtu) yang lalu.

AHP meminta Ummie  berkongsi pandangan tersebut dengan para pembaca kerana ucapan Tuan Penasihat sangat penting. Mohon maaf jika sebahagian points penting tertinggal dan perkongsian ini adalah berdasarkan pemahaman Ummie sendiri.


“Penyakit boleh dirawat tetapi terdapat beberapa jenis penyakit berkait rapat dengan faktor atau pengaruh psikologi dan sosial (psikososial).

Setiap klien (patient/pesakit) memerlukan pemuliharaan dan pemeliharaan. Antara contoh jenis-jenis penyakit yang sering dikaitkan dengan psikososial adalah Orang Yang Hidup Dengan HIV (ODHA), fibromyalgia, skizofrenia (schizophrenia) dan penyakit mental.

“Setiap ahli sesebuah pertubuhan NGO perlu mengetahui tujuan penubuhan, asal-usul penubuhan, tugas dan tanggungjawab setiap ahli, termasuklah mereka yang infected, affected, dan supporters. Psikososial adalah suatu situasi yang boleh mempengaruhi keberkesanan rawatan. Perkara inilah yang perlu diperjuangkan oleh NGO yang berkaitan.

“Rangkaian (networking) adalah perlu diwujudkan bagi menangani isu-isu psikososial yang ada. Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi lain turut terlibat. Agensi-agensi tersebut termasuklah para sukarelawan dan NGO.”

“Seseorang pengamal perubatan pula bertanggungjawab memperkasakan (empower) para pesakit. Ianya termasuklah memberikan pengetahuan, bukan sekadar memberikan maklumat. Pengetahuan tersebut hendaklah benar-benar difahami, dikekalkan, dan disebarkan kepada orang-orang lain.

“Pendek kata, para pengamal perubatan perlu menghasilkan pesakit atau klien yang berpengetahuan. Pesakit dan pengamal perubatan juga hendaklah mampu berbincang dengan baik di antara satu sama lain.

“Klien pula perlu memahami hak-hak mereka. Antara hak seseorang klien adalah mendapatkan pendapat kedua daripada para pengamal perubatan. Ini adalah berkaitan dengan empowerment yang seterusnya menghasilkan kemahiran.

“Kemahiran tersebut pula termasuklah dari segi kepatuhan kepada rawatan dan juga cara menghadapi kehidupan sosial sehari-hari. Pesakit yang empowered pula perlu mendapatkan sokongan melalui NGO, tidak kira daripada kalangan ODHA atau bukan ODHA.

“Maklum balas daripada para pesakit adalah diperlukan dan bukannya dikritik. Ahli-ahli NGO perlu melihat apa-apa yang boleh diperbaiki. Listen to others for others to listen. Di dalam FB group, setiap ahli di dalamnya adalah saling bantu-membantu di antara satu sama lain.Para pembaca boleh berkongsi pengalaman melalui FB AHP Positive Warriors Support Group (Secret Group). Untuk menyertai, sila hubungi admins yang berikut:

Camelia Sulaiman: camelia_sulaiman@yahoo.com


Pertubuhan Amal Firdausi Kuala Lumpur (PAFI)

Sila hubungi:
Laman Web: http://www.amalfirdausi.org
E-Mel: amalfirdausi@gmail.com
Talian Marhabah: 018-207-0953 (Encik Hamli) @ 017-311-0306 (Encik Raffie)
Telefon / Faks: 03-9174-0934
FB PAFI: http://www.facebook.com/amalfirdausi (Open Group)
Twitter: twitter.com/amalfirdausi