Friday, January 11, 2013

PENGUMUMAN DAN MAKLUMAT PENTING DARIPADA PIHAK MAJLIS AIDS MALAYSIA KEPADA SEMUA ORANG YANG HIDUP DENGAN HIV DI SELURUH NEGARA. MOHON TINDAKAN SEGERA
Salam semua,

Mohon maklum bahawa Jabatan Polisi Majlis AIDS Malaysia sedang mengumpulkan bukti-bukti insiden diskriminasi terhadap Orang Yang Hidup Dengan HIV. Jika anda pernah menjadi mangsa diskriminasi kerana status HIV anda, sila kemukakan laporan anda ke Eksekutif Polisi kami, Cik Fifa Rahman di fifa@mac.og.my atau menelefon beliau di talian 03-4047-4312. Kami akan memelihara kerahsiaan maklumat peribadi anda.
Dear all,

The Policy Department of the Malaysian AIDS Council is currently compiling evidences of systematic / institutional discriminations against PLHIV. If you have personally experienced, or suffered from any form of discriminations relating to your HIV status, please submit your report to our Policy Executive, Miss Fifa Rahman at fifa@mac.org.my or call her personally at 03-4047-4312. We will treat your personal information as private and confidential.
Para pembaca boleh berkongsi pengalaman melalui FB AHP Positive Warriors Support Group (Secret Group). Untuk menyertai, sila hubungi admins:
Survivor: survivorpng@yahoo.com
Camelia Sulaiman: camelia_sulaiman@yahoo.com


NGO Sokongan:

Pertubuhan Amal Firdausi Kuala Lumpur (PAFI)
Sila hubungi:
Laman Web: http://www.amalfirdausi.org
E-Mel: amalfirdausi@gmail.com
Talian Marhabah: 018-207-0953 (Encik Hamli) @ 017-311-0306 (Encik Raffie)
Telefon / Faks: 03-9174-0934
FB PAFI: http://www.facebook.com/amalfirdausi (Open Group)
Twitter: twitter.com/amalfirdausi